DVD-PRIDE.RU
K-1 - Hero's 3 date:[2005-09-07]


Atsushi Yamamoto vs Katsuya Toida
Koutetsu Boku vs Hermes Franca
Yoshihiro Nakao vs Fai Falamoe
Genki Sudo vs Kazuyuki Miyata
Hiroyuki Takaya vs Remigijus Morkevicius
Norifumi Yamamoto vs Royler Gracie
Caol Uno Hideo vs Tokoro
Akira Kikuchi vs Kiuma Kunioku
Sam Greco vs Shungo Oyama
Genki Sudo vs Hiroyuki Takaya
Norifumi vs Yamamoto Caol Uno


Cделать заказ