DVD-PRIDE.RU
Pride Bushido 3 date:[2004-05-23]


Bertrand Amossou VS Raou Raou
Katsuhisa Fujii VS Kim Jin Oh
Aleksander Emelianenko VS Matt Foki
Mu Bae Choi VS Yoshihisa Yamamoto
Kazuo Misaki VS Jorge Patino
Daiju Takase VS Carlos Newton
Akira Shoji VS Tsuyoshi Tamakairiki
Kazuhiro Nakamura VS Chalid Arrab
Mirko Filipovic VS Hiromitsu Kanehara
Ricardo Almeida VS RyoChonan
Takanori Gomi VS Ralph uGracie
Ryan Gracie VS Ikuhisa Minowa


Cделать заказ